Competenties

Een competentie is herkenbaar gedrag. Het herhaalt zich gedurende langere tijd regelmatig en onder verschillende omstandigheden. Het is een karakteristiek gedrag van een persoon. Een competentie is een verzameling van

Een competentie is een verzameling van: kennis en ervaring vaardigheden en talent.

Hieronder vind je een groeiende opsomming van de verschillende competenties