Wie of wat je zijn als bedrijf?
14 februari 2020 
3 min. leestijd

Wie of wat je zijn als bedrijf?

Wie of wat wil je zijn als bedrijf?

We zijn inmiddels aangekomen bij de tweede stap van mijn Tien Stappen Naar Succes!

‘Zorg voor een strategie gebaseerd op je eigen uitgangspunten en rekening houdend met je omgeving!’

Echter voordat je een strategie kan bepalen, dien je nogal wat voorwerk te doen. Te beginnen met het bepalen van je eigen uitgangspunten. Ik sprak eerder over doelen, richtpunten, een koers en feit dat je door het stellen van eenvoudige vragen het beste resultaat haalt. Er is in mijn beleving ook een verschil tussen je doelen en je richtpunten. Je doelen staan voor het grotere geheel gericht op later. Dat zijn de missie en visie;

Missie;

Wie of wat wil je zijn met je bedrijf, wat is je bestaansrecht (Missie). Als voorbeeld Google;

”De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.”

 Het is voor kleinere ondernemers natuurlijk niet noodzakelijk in dergelijke termen te spreken. Het is echter wel nodig om te weten waar je voor staat. Een missie kan ook in de loop der jaren gegroeid zijn. Een droom die je als ondernemer had en die je wilde bereiken.Wie of wat wil ik zijn met mijn bedrijf is een vraag, die iedere ondernemer zichzelf ooit zou moeten stellen. Als je personeel hebt is het uiteraard belangrijk dat zij je missie kennen. Een missie is tijdloos en wordt niet telkens veranderd en is naar binnen gericht.

Visie;

Wat wil je uiteindelijk bereiken, wat is de toekomstdroom (Visie). Als voorbeeld Elon Musk (Tesla, SpaceX)

Denk groter dan groot. De wereld te verduurzamen en menselijk leven op Mars mogelijk te maken.

Een visie is niet per se tijdloos. In de loop der jaren kan eraan bijgestuurd of bijgeschaafd worden. Zolang dat maar gaat langs de lijnen van de missie. Een duidelijke blik op de toekomst en het besef iets te willen betekenen vormen de contouren van een visie.Een visie is gericht op de buiten wereld en vertelt waar je voor wilt gaan als bedrijf.

In een missie en visie  komen ook de normen en waarden die je wilt hanteren met je bedrijf naar boven. Als voorbeeld; Ik heb ooit bij Hoogvliet Supermarkten de normen en waarden in de periode dat ik er werkte (mede)bepaald.

Norm; Wij zijn, komen en beginnen altijd op tijd.

Waarde; Respect en betrouwbaarheid

 Normen en waarden geven aan in welke cultuur en sfeer je wilt werken en hoe je wilt dat de buiten wereld naar je bedrijf kijkt.

Je eigen uitgangspunten bestaan dus uit;

  • Missie – Wie en wat wil je zijn.
  • Visie – Waar gaan we voor.
  • Waarden – Waaraan wil je jezelf en je mensen aan houden.
  • Normen – Wat zijn je gedragsregels, die voortvloeien uit je waarden.
  • Financiële doelstellingen – Wat zijn de kaders waarbinnen we opereren.

Tot zover de doelen, missie en visie. Om deze uitgangspunten te realiseren is er ook nog een buitenwereld. Daarover in een volgend artikel meer.

Vanuit je eigen uitgangspunten en je omgevingsfactoren volgt een strategie. In de kern is een strategie niets anders dan een plan van aanpak om visie en missie te kunnen realiseren. Het gevaar van een strategie is echter dat deze vaak wordt bepaald over een te grote periode. Daarbij wordt vergeten dat regelmatig meten of de resultaten de juiste kant op gaan noodzakelijk is (zie de vijf vragen).

Daarom verdeel ik de strategie liever in richtpunten. Dat zijn kleinere stappen richting het eindpunt. Als de strategie bijvoorbeeld bepaald is voor een jaar, dan deel ik twaalf richtpunten in. Met daarbij per richtpunt een koers hoe er te komen. Vervolgens rond elk richtpunt meten of de koers juist was en het punt volledig bereikt is. Is dat het geval door naar het volgende richtpunt. Is dat niet het geval, dan dient er pas op de plaats gemaakt te worden. Eerst zoeken naar waar het fout gaat of ging, dat herstellen. En pas dan weer richten op het volgende punt…..

 

 

Reactie plaatsen