Vakinhoudelijke Kennis

Vakinhoudelijke Kennis

Wat is vakinhoudelijke kennis? Dat is de kennis die iemand heeft van zijn of haar vak. Die vakinhoudelijke kennis is aangeleerd zowel op theoretisch als op praktisch gebied. Ook de informatie en de gebruiken van de branche waarin iemand werkt zijn er onderdeel van.Die kan van technische aard zijn, inclusief de praktische vaardigheden. De kennis kan ook de theoretische kant omvatten. Kennis van wet- en regelgeving bijvoorbeeld. Dergelijke informatie is nodig om een functie uit te kunnen oefenen.

Voor verkopers, vertegenwoordigers en accountmanagers is kennis van het product dat zij verkopen een voorwaarde voor succes. In feite is het kennis van het vak. Het gaat dan niet alleen om het product zelf maar met name ook om de toepassingen.

 
Reactie plaatsen