Kwaliteit maal acceptatie is effectiviteit.

Kwaliteit maal acceptatie is effectiviteit.

Kwaliteit maal acceptatie is effectiviteit. (KxA=E)  Ook wel genoemd, de Wet van Maier (Amerikaans experimenteel psycholoog (1900-1977)) De leider moet er voor zorgen dat hij/zij kwaliteit levert. En dan gaat het om kwaliteit die past bij het onderwerp of onderdeel waar het om gaat. Door het leveren van de juiste kwaliteit kan de leider  respect en acceptatie krijgen. Hierdoor kan effectiviteit (resultaat) bereikt wordt. Leiders doen er dus goed aan een voorbeeld te zijn en te blijven. Ze moeten zich houden aan wat ze beloven. Het is voor een leider daarom belangrijk te weten dat de gemaakte belofte ook te realiseren zijn. Als er geen kwaliteit geleverd wordt, is er dus geen acceptatie. En geen acceptatie geeft geen resultaat (effectiviteit). Een leider moet daarom ook kunnen communiceren op meerdere niveaus. Kwaliteit is een moeilijk begrip. Het is op verschillende manieren te interpreteren. Iedereen heeft een andere perceptie van kwaliteit. Wat voor de één goede kwaliteit is hoeft dat voor de ander niet te zijn. In kwaliteit maal acceptatie is effectiviteit met je dus wel duidelijk afspreken wat je verstaat onder kwaliteit. Elders in deze kennisbank vind je meer uitleg over kwaliteit.

Reactie plaatsen