Wat is een vaardigheid?

Wat is een vaardigheid?

Wat is een vaardigheid? Dat is het vermogen om een handeling kwalitatief goed uit te voeren. Je leert het handelen, op welk gebied dan ook, door praktische ervaring. En door regelmatig kortere of langere tijd te oefenen. Je hebt voor het uitvoeren van een bepaalde taak ervaring nodig. Het is daarom geen vak maar een middel om te komen tot succes. Ook leidinggeven is een vaardigheid die je aanleert door ervaring en oefening.Voor het aanleren  kun je ook gebruik maken van trainingen. 1coach.nl beveelt echter een coachingstraject aan. Klik hier voor een vergelijking tussen een training en een coachings traject.
Reactie plaatsen