Wat is sturing geven?

Wat is sturing geven?

Wat is iemand sturing geven? Sturing geven is zorgen dat iemand iets doet of gaat doen zoals aangegeven. Als leider geef je sturing aan mens en of proces. Overigens geld hetzelfde voor een team of een groep mensen. Zonder deze methode wordt er geen resultaat bereikt. Er  dient er wel een richting te zijn bepaald. Een doel of richting kan bijvoorbeeld zijn, het realiseren van een bepaalde kwantiteit of juist kwaliteit. Door sturing te geven en bij te sturen indien nodig kan dat doel bereikt worden.

In de meeste ondernemingen wordt sturing gegeven door de leiding. Met de termen Agile, scrum en zelfsturende teams komt de sturing in steeds meer bedrijven te liggen bij de medewerkers. Individueel of in teams. 
Reactie plaatsen