Wat is Kaizen? Het is Japans voor verbeteren. (Kai is verander(uit elkaar nemen), Zen is verbeteren of vernieuwen). Het wordt met name gebruikt voor productiviteit verbetering. De doelstellingen zijn het elimineren van verspillingen, (waardoor lagere kosten) en het implementeren van een cyclus van continu verbeteren.

Het systeem is na de tweede wereldoorlog in Japan geïntroduceerd door W.Edwards Demming. Hij vond dat kwaliteitsdenken en productiviteitsverbeteringen waren de sleutel waren voor de wederopbouw van Japan. Hij had het kwaliteitsdenken eerder geïntroduceerd in Amerika, maar kreeg daar weinig draagvlak. In Japan omarmden veel bedrijven, met name in de autoindustrie het idee. Langzaam maar zeker kwam de Japanse economie er boven op. In de jaren 80/90 van de vorige eeuw waren Japanse auto's kwalitatief de beste van de wereld.

Kaizen is in bedrijven een dagelijkse activiteit. Het gaat inmiddels verder dan verbetering. Het houdt ook rekening met de werkomstandigheden van de medewerkers. Daarnaast leert het de mensen na te denken over de processen waarin ze werken en in te zien waar de verspillingen en kansen op verbetering zitten. Een ideeënbus systeem met grote waarderingen als beloning is een wezenlijk onderdeel van dit proces.

Als een bedrijf de Kaizen manier van werken in wil voeren dient iedereen in de organisatie van hoog tot laag deel te nemen. Als de directie er niet achter staat wordt het een flop.

Masaaki Imai Boek Kaizen

Masaaki Imai is de schrijver van het boek Kaizen. Hij heeft zich in Japan bezig gehouden met Kwaliteitsmanagement.