Wat zijn zelfsturende teams?

Wat zijn zelfsturende teams?

Wat zijn zelfsturende teams? Dat is een vaak vaste groep medewerkers die samen een team vormen. Gezamenlijk zijn de leden van het team verantwoordelijk het totale proces waarin of waarmee zij werken. In een productie bedrijf kan dat een deel van de productie zijn. In een It-bedrijf is het het totale ontwikkel proces van het product of de dienst naar de wensen van de klant. Er is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid, het team staat centraal en niet de individuele leden van het team. In het team is geen hiërarchie

Het is een misverstand dat zelfsturende teams volledig autonoom werken. Er is wel degelijk sprake van sturing. Een bedrijf dat de organisatie inricht met zelfsturende teams zorgt ervoor dat processen en systemen afgestemd op deze organisatie vorm. Daarnaast worden hele duidelijke (financiële) doelen gesteld en ook gedurende het proces gemeten door middel van KPI's

Het gaat tenslotte nog steeds om het resultaat! Bij goede uitvoering van zelfsturende teams zijn de individuele leden productiever en creatiever. Dat komt omdat ze niet geremd worden door de hiërarchie en de remmende werking van de manager.

In veel gevallen mislukt deze aanpakt, omdat de manager niet in staat is macht af te staan, en dus de hiërarchie wil bebouden.

vier handen die elkaar vasthouden aan de arm
Reactie plaatsen