Wat is Coachen?Een coach begeleidt en ondersteund mensen of een team van mensen. Komen tot gedragsverandering is een van de taken van een coach. Succes kan daarmee worden bereikt. Een coach kan overal inzetbaar zijn, in de sport, het zakenleven en in de gezins- en gezondheidszorg. Coachen kan naar individuele personen maar ook naar groepen.

Het gaat hier uitsluitend om de leiderschap coach. Het ondersteunen van  leiders, managers en ondernemers is de kerntaak. De coach werkt gedurende een bepaalde periode samen met de gecoachte aan gedragsverandering. Uiteindelijk moet het coachingstraject succes en resultaat opleveren, of tenminste verbetering geven.

Voor het inschakelen van een coach zijn vele redenen te bedenken. De leider loopt tegen de grenzen aan, de werkdruk is te hoog geworden. Leidinggegeven moet dan op een andere manier gebeuren. De functie is steeds uitgebreid, maar er is nooit stil gestaan bij de gevolgen. De leider moet op een andere sturing gaan geven, want er is bijvoorbeeld een reorganisatie geweest. Zo zijn er nog tal van redenen te noemen.