Coaching

Coaching

Coaching bij ondernemers- en leiderschap; De daadwerkelijke begeleiding en ondersteuning gebeurd door coaching. Bepalend voor het succes en het resultaat is de manier van coachen. De coaching stijl bij ondernemers- en leiderschap moet worden aangepast aan de persoonlijkheid en het karakter van de gecoachte. Gedragsverandering is tenslotte het doel. Alleen als de gecoachte open staat voor verandering is dit te realiseren. Er dient een basis van vertrouwen te zijn tussen coach en gecoachte. Dit wordt sneller bereikt als een coach zich op bepaalde manieren aanpast.

Een mensgerichte leider vraagt een andere manier van coaching dan een resultaatgerichte leider. Het is dus de coach die zich aan moet passen aan de gecoachte en niet anders om. Echter het hoofddoel blijft groei en succes op basis van gedragsverandering. Dus de coach houdt zich wel aan de ingezette lijn richting het eindresultaat. Het kan ook zijn dat de gecoachte in het belang van zijn of haar carrière en de positie in het bedrijf de leiderschap stijl moet aanpassen. 
Reactie plaatsen