Gedragsverandering

Gedragsverandering

De Kern van coachen is het werken aan en realiseren van gedragsverandering. Ieder mens vertoond een bepaald gedrag. Je gedrag wordt bepaald door je eigen ik, je aard of karakter, je persoonskenmerken, de omgeving waarin je opgegroeid bent en nu leeft.

Daarnaast is gedrag ook nog onder te verdelen in bewust en onbewust gedrag. Onbewust gedrag zit diep in jezelf geworteld. Het is gedrag wat je automatisch, bijna spontaan doet als reactie op een situatie of gebeurtenis.

Gedragsverade kern van coachen is zelfvertrouwen terug brengen bijj de gecoachtendering van onbewust gedrag is geen werkterrein van een ondernemers- en leiderschap coach. Dat zit meer in de hoek van de psychologie en de psychiatrie. Gedragsverandering van bewust gedrag is daarin tegen juist het werkterrein van een ondernemers- en leiderschapscoach.

Bewust gedrag is aangeleerd gedrag zou je kunnen zeggen. Als ondernemer en leider heb je jezelf een bepaald gedrag aangeleerd. Veelal onder invloed van de situaties en gebeurtenissen in je bedrijf of organisatie. Door je gedrag heb je successen behaald.

Regelmatig ontstaan er in bedrijven situaties waarbij je huidige gedrag niet meer voldoende is om succesvol te zijn. De continuïteit van je bedrijf of functie kan zelf in gevaar komen.

de kern van coachen is werken aan het succes van de gecoachte

Bijvoorbeeld door extreme groei van je bedrijf. Of door sterke veranderingen in de markt waarin je opereert. Of juist door enorme afname van je bedrijf vanwege het verlies van belangrijke klanten. Dat vraag van jou als ondernemer en leider ander gedrag.Het probleem is dan vaak dat je geen tijd hebt na te denken over ander gedrag. Je bent continu bezig achter de feiten aan te hollen. Dag na dag, week na week, terwijl je juist stil zou moeten staan. Dan is een ondernemers- en leiderschap coach een hele goede oplossing. Zo'n coach vormt dan ook de stok achter de deur die nodig is, om jou te laten werken aan verandering van je gedrag. Gedrag dat weer gaat passen bij de situatie en gebeurtenissen binnen je bedrijf.

 

 

 

Reactie plaatsen