Wat is een coaching traject?

Wat is een coaching traject?

Wat is een coaching traject? Een Coaching traject is de periode waarin de persoonlijke leiderschapscoaching plaats vind. Het is van groot belang dat zowel voor de gecoachte, als voor de coach duidelijk wat de reden van het coachingstraject is. In een introductie gesprek dient dat vastgesteld te worden. Het is in feite de verwachtingen managen! 

Einddoel

Er wordt vooraf met name ook afgesproken wat het einddoel is en hoe dat gemeten gaat worden. Het einddoel is bereikt als de gedragsverandering van de gecoachte gerealiseerd is. De gecoachte kan dat aangeven, maar ook zijn of haar medewerkers of leidinggevenden. Het meten is dan subjectief. Een objectieve meting is kijken naar de feitelijke resultaten als bijvoorbeeld, ziekteverzuim, verloop van personeel, klanttevredenheid, enz.

Verschillende mogelijkheden;

Basis  – een traject van 1 of 2 gesprekken van ongeveer een uur per maand.
Middel –een traject van 3 tot 4 gesprekken van ongeveer een uur per maand.
Top – een traject van permanente coaching, wekelijks of zelfs meerdere keren per week.

De lengte van het coachingstraject is afhankelijk van de situatie van de, gecoachte, de functie, het bedrijf, de branche, enz.

 
Reactie plaatsen