Is de beweging van winnen of verliezen omhoog dan wel omlaag?
27 januari 2020 
3 min. leestijd

Is de beweging van winnen of verliezen omhoog dan wel omlaag?

Wat is de beweging?

Mijn 10 stappen naar succes zijn een hulpmiddel voor continu ondernemen. In vorige artikelen de vragen; Winnen we of verliezen we? en Winnen of verliezen we veel of weinig? behandeld. Ik ga nu verder met de derde vraag; Gaan we vooruit? of gaan we achteruit?. Met  andere woorden welke beweging maakt het bedrijf?

Nemen we maar weer even het fenomeen marktaandeel. Een bedrijf groeit op een zeker moment bijna niet in aandeel. Bij een volgende meting wordt flink aandeel gewonnen, veel meer dan bij de eerste meting. Weer een meting verder is er nog steeds flinke groei. De beweging is omhoog, dus gaat het bedrijf flink vooruit in marktaandeel. Simpel voorbeeld hoor ik mensen zeggen en dat klopt natuurlijk ook. Het gaat mij er echter om wat doet de ondernemer met dit gegeven.

Als hij denkt als Continu Ondernemer dan valt hij niet in de kuil van; ‘Succes is je grootste vijand!’. Dan komt hij juist ook bij groei in actie. Hij gaat zichzelf een flink aantal vragen stellen. Waar komt de groei vandaan? Welke onderdelen van mijn bedrijf dragen bij aan de groei, welke niet? Welke beslissingen heb ik zelf genomen waardoor we nu groeien? En zo zijn er uiteraard nog vele malen meer vragen te bedenken. Vervolgens gaat het er uiteraard om wat er met de antwoorden op de vragen gebeurt. Stel het marktaandeel is gegroeid, omdat er een concurrent weggevallen is. En zo ja, waarom is die concurrent weggevallen? Komt dat door jou? Of ligt de oorzaak elders? En ook dan gaat het erom wat je met de antwoorden doet.De ondernemer die zich bezighoudt met Continu Ondernemen neemt actie. Primair zijn er acht onderdelen waarover een ondernemer zich vragen kan stellen. We blijven even bij het bedrijf dat groeit in marktaandeel door het wegvallen van de concurrent.

Ø  Plaats Moet mijn winkel groter? Moeten we onze bedrijfsruimte vergroten? Zo ja, hoe? Wat kan op korte termijn?
Ø  Product Houden we dit assortiment, of breiden we? Is onze productiecapaciteit voldoende groot?
Ø  Kwaliteit / Prijs Kunnen we nu iets aan onze verkoopprijs doen, met behoud van de kwaliteit?
Ø  Mensen Hebben we voldoende mensen? Hoe houden we de werkdruk in de hand?
Ø  Communicatie Moeten we ons promotie beleid aanpassen?
Ø  Systemen Zijn onze systemen bestand tegen deze groei? (IT/ financiën, kwaliteit controle, enz.
Ø  Leveranciers Kunnen we vertrouwen op onze huidige leveranciers? Moeten we aanvullende zoeken?
Ø  Logistiek Hebben we voldoende middelen om onze goederen op de juiste wijze en op tijd te distribueren.

Een bedrijf wat Continu Onderneemt zorgt ervoor dat de groei structureel opgevangen kan worden door het nemen van de juiste maatregelen.

Nu kan het ook zijn dat een bedrijf juist niet groeit in marktaandeel en dat het verlies ook steeds groter wordt. Dan is de beweging negatief en ook dan is uiteraard actie nodig. De ondernemer dient zichzelf vragen te stellen. Waar komt het verlies van marktaandeel vandaan? Productie- of leveringsproblemen? Is het tijdelijk, door bijvoorbeeld een succesvolle reclamecampagne van de concurrentie? Ziet het eruit als blijvend? Bij Continu Ondernemen sluit een ondernemer niet de ogen voor negatieve bewegingen. In tegendeel. Zo’n ondernemer gaat keuzes maken. Ga ik in de aanval? Waarmee? Wanneer? Enz. Of ga ik al dan niet tijdelijk in de verdediging. Dus slank ik mijn bedrijf af. Snij ik in de de kosten, zodat het bedrijf rendabel blijft en ik nog steeds een boterham kan verdienen.

Continu ondernemen is niet je de zaken laten overkomen, maar zelf de regie in handen houden door op tijd in actie te komen en te blijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie plaatsen