Winnen we veel of weinig?
24 januari 2020 
3 min. leestijd

Winnen we veel of weinig?

Veel of weinig winnen of verliezen.

Mijn 10 stappen naar succes zijn een hulpmiddel voor continu ondernemen. In het vorige artikel is al de vraag; Winnen we of verliezen we? besproken. Daarop aansluitend volgt de tweede vraag; Winnen of verliezen we veel of weinig? Een vraag die betrekkelijk makkelijk te beantwoorden is, als je je houdt aan de feiten. Zoals eerder gezegd is marktaandeel verreweg de belangrijkste indicator bij het bepalen van winnen of verliezen. Nu gaat het hier om veel of weinig winnen of verliezen. En om dat te kunnen bepalen dient een ondernemer doelen te stellen die in een bepaalde periode behaald dienen te worden. Zonder duidelijke doelen bereik je overigens ook geen resultaat. Een doel kan zijn het marktaandeel van het bedrijf in de markt waarin het opereert in een jaar X % te  laten groeien. Maar is dat een reëel doel? Is ook bekend wat het  gaat kosten om dat doel te bereiken? Wordt dat doel bereikt met voldoende brutomarge, of wordt alles weggegeven om die groei te halen? Hoe groot is eigenlijk de kans dat het doel gerealiseerd wordt? En nog belangrijker wat levert die groei netto op als ze wel gehaald wordt?

Vragen stellen

Continu Ondernemen is jezelf als ondernemer veel vragen stellen. Die vragen zijn het verstand, waarmee het gevoel wordt controleert. Er zijn echt ondernemers die uitsluitend afgaan op hun gevoel. Maar zolang ze dat gevoel controleren met de rationele cijfers is er geen probleem.Bij het stellen van doelen is haalbaarheid en de daarvoor benodigde inspanning cruciaal.

Het heeft als ondernemer weinig zin doelen te stellen waarmee geen rendement gehaald wordt. Continu Ondernemen is werken met de simpele formule R= O x M – K  (Rendement is Omzet maal %marge – kosten).

Waarom zou je je als ondernemer een doel stellen wat niet haalbaar is. Dan begin je aan een bij voorbaat al verloren wedstrijd. Zorg er dus voor dat je kan winnen en vier je overwinning.Win je veel of weinig in absolute zin stel je dus eigenlijk van de tevoren vast. Want wat is veel of wat is weinig, dat bepaal je tenslotte zelf. Voor de ene ondernemer is 2% groei veel, voor de ander juist weinig.

Succes is je grootste vijand!

Van een heel andere orde is sprake, als de gestelde doelen niet bereikt worden. Dat er minder gewonnen wordt dan beoogd, of zelfs wordt verloren. Dan is Continu Ondernemen de oplossing. Want dat is ondernemen zonder onderbrekingen. Veel ondernemers nemen graag grote stappen naar een hoger resultaat. Is dat resultaat eenmaal bereikt dan gaat men op de lauweren rusten.Van Prof. James Belasco leerde ik ooit een  verschrikkelijke waarheid, zoals hij dat noemt;

Succes is je grootste vijand!

Gevolg is dat het resultaat vaak net zo snel daalt, als dat de stijging kwam. Beter is het te kiezen voor bestendig winnen. Dat bereik je door continu  te werken met kleine stappen. 2% per jaar groeien en dat vasthouden is beter dan in één jaar 10% groeien en vervolgens jaren nodig hebben om je organisatie te herstellen. Continu Ondernemen is stap voor stap ondernemen. Kleine stappen kosten veel minder energie dan één hele grote. Het is dus veel langer vol te houden. Het succes is dan misschien kleiner op de korte termijn, maar hoger op de lange termijn.

Perpetuum Mobile

Hetzelfde geldt in het geval van veel of weinig verliezen. Uiteraard is dan belangrijk te bepalen wat de oorzaken zijn van het verlies. Waarom verkopen we minder? Waarom gaan de klanten naar de concurrentie? Hoe komt het dat we steeds meer orders mislopen? Klopt ons prijsbeleid nog wel? Hoe zit het met onze kwaliteit t.o.v. de concurrentie?Continu Ondernemen is jezelf als ondernemer ook in dit geval veel vragen stellen.Als de antwoorden duidelijk zijn kan bepaald worden hoe er weer gewonnen kan worden. Maar ook hier geldt; stap voor stap verbeteren en vasthouden is beter dan één grote stap en vervolgens weer terugvallen. Waardoor er steeds overnieuw begonnen moet worden.

Continu Ondernemen bij veel of weinig winnen of verliezen is onafgebroken jezelf de juiste vragen blijven stellen, zodat gevoel en verstand in evenwicht zijn. Vervolgens permanent kleine stappen nemen, het bereikte vasthouden en pas dan doorgaan naar de volgende stap.

Continu ondernemen is dan bijna een Perpetuum Mobile.

Reactie plaatsen